Join today

Etik, bemötande och kommunikation

Denna kurs behandlar en av de viktigaste aspekterna inom vården, nämligen hur vi kan ha ett etiskt förhållningssätt med oss i vår vardag på kliniken.

Kursen tar även upp hur vi kan bemöta patienter på ett individanpassat sätt samt berör tekniken kring motiverande samtal och hur vi kan samtala kring beteendeförändring.