Join today

Grundläggande anatomi

Denna kurs behandlar grundläggande allmän anatomi och fördjupar sig sedan i grundläggande huvud-hals anatomi samt tandanatomi och benämningar inom tandvården.