Join today

Instrumentlära

Denna kurs ger en baskunskap i de instrument och verktyg som används inom olika moment i behandlingsrummet.