Join today

Material, miljö och hantering av farligt avfall

I denna kurs får du läsa om rutiner kring hantering av farligt avfall på kliniken samt hur vi hanterar och kasserar olika dentala material på ett korrekt sätt.