Join today

Oral hälsa 2

Kursen går igenom oral patologi samt sjukdomar med koppling till oral hälsa.

Kursen behandlar även äldretandvård och medicinsk tandvård samt hur vi kan utvärdera och stötta patientens orala hälsa.