Join today

Parodontologi

I denna kurs läser du om sjukdomsprocessen bakom parodontit, hur undersökningen går till och vilka behandlingsmetoder som finns.

Vidare behandlar kursen riskfaktorer och riskindikatorer kopplade till parodontit.