Join today

Pedodonti

Denna kurs ger en allmän introduktion till barntandvård och tandutveckling, likväl som strategier i bemötande av barn på kliniken bland annat genom inskolning.

Du kan även läsa om tandtrauma, mineraliseringsstörningar och bemötande av barn med funktionsvariationer.