Join today

Tandvårdens verksamhet och organisation

Kursen behandlar hur arbetet på en tandvårdsklinik är organiserat och hur bakomliggande regelverk styr verksamheten.

Vidare behandlar kursen hur de olika funktionerna på tandvårdskliniken samverkar och vilken roll tandsköterskan har i det större sammanhanget.